Náhradní plnění

hsostraha.cz

Náhradní plnění

 

Odběrem našich služeb si můžete jako zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci zajistit náhradní plnění za zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §81 odst. 2., písm. b, zákona č. 435/ 2004 sb., o zaměstnanosti.
 § 81  
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni  zaměstnávat  osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.
 
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatele plní 
      a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
      b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, 
nebo
      c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c)
 
(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c)
 
(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
 
(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle §81 odst.2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v §81 odst. Písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářstvím za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 
V případě zájmu o naše služby a poskytnutí náhradního plnění nás neprodleně kontaktujte.
 
 

Váš dotaz

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:
Váš dotaz:*
opiště kód:*

Náhradní plnění Náhradní plnění

© www.hsostraha.cz