ostraha.shop5.cz

hsostraha.cz

O firmě

Naše společnost byla založena po udělení koncese a následném zápisu do obchodního rejstříku (aktuálně: www.justice.cz) v březnu 1999.

Od samého počátku našeho působení na trhu se snažíme poskytovat služby spojené s fyzickou ostrahou, která je stěžejním okruhem činnosti v objektech našich zákazníků, s maximální odpovědností a na vysoké úrovni.

Pro zvýšení efektivity ostrahy využíváme v potřebné míře technického vybavení včetně kamerových systémů, EPS a EZS.  Pro kontrolu pracovníků ostrahy a zvýšení jejich bezpečnosti přecházíme na moderní, v celku unikátní pochůzkový systém s využitím terminálů PT 101, PT 200, nebo PT 300, který umožňuje kontrolu dodržování předem stanoveného harmonogramu obchůzek v režimu online a jeho neomezenou archivaci.

Jsme rádi, že se můžeme spolehnout na dobrý kolektiv spolupracovníků a jsme přesvědčeni, že zodpovědným přístupem k plnění si svých úkolů spoluvytvářejí příznivý obraz firmy v očích našich klientů. V rámci získávaní nových zakázek a následném rozšiřování pracovního kolektivu vytváříme příležitosti pro odpovídající uplatnění i těm, kteří díky svému zdravotnímu stavu mají omezené možnosti při hledání zaměstnání.

V průběhu minulých let jsme se stali zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 50% osob se změněnou pracovní schopností, a proto můžeme poskytnout naším zákazníkům náhradní plnění za zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 81, odst. 2, písm. b, zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti.

Díky spolehlivé a kvalitně odvedené práci se můžeme těšit důvěře a přízni našich zákazníků. Důkazem toho jsou obdržené reference. Máme uzavřenu pojistnou smlouvu pro odpovědnost za škody způsobené při provozu firmy dle výpisu z obchodního rejstříku.

Doufáme, že se nám pomocí těchto stránek podařilo vytvořit prvotně orientační a důvěryhodný obraz firmy HS J+J, s.r.o.. Jestliže se nás rozhodnete kontaktovat, jsme připraveni kdykoliv poskytnout všechny potřebné informace a navrhnout řešení, na základě kterých se budete moci rozhodnout pro optimální způsob ostrahy Vašeho objektu. Přesvědčte se, že se o Vaše bezpečí umíme postarat. Zkušenosti získané za léta praxe v oboru plně využíváme ve prospěch zákazníků stávajících i těch, kteří se rozhodnout využít našich služeb také v budoucnu. Odbornost, spolehlivost a slušnost jsou hodnoty, na kterých chceme stavět i v následujících letech.

O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
O firmě
© www.hsostraha.cz